Godziny pracy pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego
mgr Maria Kowalska-Bembenek

Gabinet pedagoga  jest czynny w dniach: 

 • Poniedziałek     9.30 - 12.30
 • Wtorek               9.00 - 14.30
 • Środa                 9.30 - 14.30
 • Czwartek           9.20 - 15.20
 • Piątek                12.00 - 14.30


             
 Do zadań pedagoga należy :

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • Określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy,
 • Podejmowanie różnych działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programów : wychowawczego i profilaktycznego,
 • Wspieranie działań wychowawczych, opiekuńczych
 • Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
   

Godziny pracy psychologa szkolnego
mgr Małgorzata Kaptur

Gabinet psychologa  jest czynny w dniach: 

 • Poniedziałek    8.30 - 14.30
 • Czwartek         10.45 - 14.30 

Zakres zadań psychologa:
1. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży (indywidualne spotkania z uczniami)
2. Przeprowdzanie spotkań psychologicznych w kierunku diagnozowania przyczyn trudności wychowawczych 
3. Określanie form pomocy psychologicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
4. Prowadzenie indywidualnych porad oraz warsztatów w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu
5. Konsultacje oraz porady dla rodziców
6. Współpraca z wychowawcami, pedagogiem, logopedą w zakresie rozpoznania sytuacji, poznania ucznia oraz wymiany informacji


Cele:
1. Poprawa stanu emocjonalnego ucznia
2. Ograniczenie napięć psychicznych oraz zachowań agresywnych
3. Poznanie własnych predyspozycji zawodowych  

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl