138

1 września 2010 roku minęło 50 lat od powstania Szkoły Podstawowej w Piechcinie.

W liczącym pół wieku gmachu, mieszczą się obecnie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2. Tworzą one Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie.
W latach 1958 – 1960, warunki w jakich uczyły się piechcińskie dzieci, były wyjątkowo trudne. W osadzie liczącej 1989 mieszkańców, w tym 434 uczniów, nauka odbywała się w szkole, rozlokowanej w kilku budynkach. Prace przy budowie nowej, 15 klasowej szkoły podstawowej zapoczątkowano 15 czerwca 1958 roku. 4 października 1958 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego nowo budującej się szkoły. Pomimo bardzo trudnych warunków lokalowych i konieczności przyspieszenia tempa budowy, mury gmachu rosły w ślimaczym tempie, ale w listopadzie 1959 roku front szkoły przedstawiał się już bardziej okazale.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego już w nowym budynku miało miejsce 1 września 1960 roku.

Uroczystego otwarcia szkoły przez przecięcie wstęgi dokonał Dyrektor Zakładów Przemysłu Wapienniczego w Piechcinie Henryk Hałas. W 14 klasach Szkoły Podstawowej pobierało naukę 556 uczniów. Nauczało 10 nauczycieli. Obowiązki kierownika pełnił p. Brunon Majerowicz, a jego zastępcą była p. Wacława Maślińska. Średnio na jeden oddział przypadało 40 uczniów. W budynku Szkoły Podstawowej mieściła się również Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących, odbywały się Kursy Ogólnokształcące dla Dorosłych, a od następnego roku szkolnego działała Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Granice obwodu SzkołyPodstawowej ulegały częstym zmianom. W roku powstania do obwodu należały miejscowości: Piechcin osiedle, Piechcin PGR i Aleksandrowo. W 1969 roku włączono wieś Wilkowo. Zasadnicze zmiany nastąpiły w latach 1974 i 1978. Uległy wówczas likwidacji szkoły w Szerokim Kamieniu, Zalesiu i Sadłogoszczy. Formalnie miejscowości te zostały włączone do piechcińskiego obwodu w 1980 roku.

Na przestrzeni 50 lat istnienia Szkoły dużym zmianom ulegała liczba uczniów, klas, uczących nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. Najwięcej dzieci pobierało naukę, bo aż 847, w roku szkolnym 1969/1970. Wówczas w szkole było 25 oddziałów. W 15 izbach lekcyjnych pracę dydaktyczno –wychowawczą wypełniało 27 nauczycieli.


Decyzją Rady Ministrów rok 1978 został uznany Rokiem Korczakowskim.

Już w roku poprzedzającym setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka piechcińska młodzież zaczęła gromadzić materiały i poznawać postać wielkiego pedagoga. Bliższe poznanie i fascynacja tak wspaniałą postacią zadecydowały o wyborze Janusza Korczaka na patrona Szkoły Podstawowej w Piechcinie. Całością prac związanych z  poznaniem patrona i uroczystością nadania imienia kierowała zastępca dyrektora p. Krystyna Wosik. Uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka oraz wręczenia sztandaru odbyła się 14 października 1978 roku przy licznym udziale społeczeństwa, zaproszonych gości i młodzieży.


W dziejach jubilatki było kilka bardzo istotnych zmian organizacyjnych.

W wyniku reformy oświaty, przeprowadzonej w 1999 roku, w budynku Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka zaczęło funkcjonować Gimnazjum nr 2. Dnia 7 marca 2003 roku Rada Miejska w Barcinie podjęła uchwałę nr VII/39/03 w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie. Zespół Szkół funkcjonuje od 1 września 2003 roku. Dyrektorem ZPS nr 1, wybranym w drodze konkursu i pełniącym obowiązki do dzisiaj, jest p. Katarzyna Marciniak. Baza dydaktyczna i sportowa szkoły ulega unowocześnieniu, modernizacji i rozbudowie. Największą inwestycją w 50 - letniej historii placówki jest sala sportowa.

Uroczyste otwarcie sali na miarę XXI wieku miało miejsce w dzień Święta Edukacji Narodowej – 14 października 2002 roku.

Nowa sala służy nie tylko uczniom obydwu szkół, ale całej społeczności Piechcina. Obiekt posiada pełnowymiarowe boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Znajdują się tutaj także : świetlica, salki rehabilitacyjne i  siłownia. Widownia może pomieścić 200 osób oglądających imprezy sportowe, kulturalne i różnorodne uroczystości.

W listopadzie 2009 roku oddano do użytku kompleks sportowy „ Orlik 2012’’.

Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu Gminy Barcin, samorządu województwa i budżetu państwa. Kompleks sportowy posiada boiska o sztucznej nawierzchni do gry w piłkę nożną oraz koszykówki i siatkówki.
 

W ostatnich latach w Zespole Publicznych Szkół nr1 w Piechcinie powstały nowoczesne pracownie komputerowe.

Pierwsza z nich funkcjonuje od lutego 2000 roku. Została wyposażona w 9 komputerów uczniowskich i  serwer nauczyciela. Druga, znacznie nowocześniejsza, rozwija zainteresowania i pasje uczniów od 2006 roku. Od 2003 roku dzieci i gimnazjaliści korzystają z nowoczesnej pracowni ekologiczno – biologicznej, posiadającej  tablicę interaktywną. Uczniowie kontynuują naukę języków- francuskiego i angielskiego ,w spełniającej wysokie standardy, pracowni języków obcych. W celu zapewnienia uczniom  większego bezpieczeństwa, szkoła została w ubiegłym roku szkolnym wyposażona w nowoczesny system monitorowania.
W roku szkolnym 2009/2010 do Zespołu  Publicznych Szkól nr 1 w Piechcinie uczęszczało 334 uczniów.
Zajęcia prowadzone są obecnie w 18 oddziałach. Naucza 42 nauczycieli wspieranych przez 16 pracowników administracji i obsługi.

Mury szkoły opuściło dotychczas 3639 absolwentów.

 

137

 

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl