Logopeda  / 

 

Godziny otwarcia gabinetu logopedy

mgr Joanna Garwol    

Gabinet logopedy  jest czynny w dniach: 

  • Poniedziałek  10.30 -  14.30
  • Wtorek            8.30 -  13.30
  • Środa              10.30 -  15.15
  • Czwartek        11.30 -  14.30
  • Piątek             10.30 -  14.30

                         

Etapy terapii logopedycznej:
1. Ćwiczenia narządów mowy, które mają usprawnić pracę głównie języka i warg, by umożliwić prawidłową wymowę głoski.
2. Usprawnianie słuchu fonematycznego, który pozwala różnicować głoski.
3. Etap wywołania zaburzonej głoski.
4. Utrwalanie dźwięku: w izolacji, w sylabach, wyrazach, zdaniach.
5. Zakończenie terapii: dziecko realizuje poprawnie głoskę w mowie spontanicznej.

Efekty terapii logopedycznej uzależnione są m.in. od:
- częstotliwości i systematyczności ćwiczeń,
- zaangażowania, cierpliwości rodziców i współpracy z logopedą,
- motywacji dziecka do spełnienia zaleceń,
- stworzenia właściwych warunków do ćwiczeń,
- zauważenia i docenienia najmniejszych sukcesów dziecka.

Do najczęstszych wad wymowy u dzieci należą:
seplenienie (sygmatyzm) i reranie (rotacyzm):
- zastępowanie prawidłowej głoski inną,
- opuszczanie dźwięku,
- deformacja głoski.

Ćwiczenia logopedyczne:
1.Oddechowe
2. Narządów mowy
3. Głosowe
4. Słuchowe
5. Artykulacyjne
6. Leksykalne

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl