W Zespole Publicznych szkół nr 1 w Piechcinie realizowane są następujace programy profilaktyczne:

  1. Program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.
  2. Program „Trzymaj formę"
  3. "Trzeci elementarz, czyli Program siedmiu kroków"

 oraz

Szkolny program profilaktyczny

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie ze Szkoły Podstawowej uczestniczyli już  w następujących programach profilaktycznych:

”DOMOWI DETEKTYWI”

  Program Domowych Detektywów był realizowany w naszej szkole w klasie V w okresie od listopada 2012 r.- realizowany przez pedagoga szkolnego .

Program zainicjowało spotkanie z rodzicami, na którym przedstawiono cele, oczekiwania, spodziewane rezultaty oraz formy działań. W trakcie Programu rodzice współdziałali z dziećmi, jako domowe drużyny.   Program zakończono 29 listopada 2012 r.  wieczorem” Jasia i Małgosi”na, który przybyli rodzice z dziećmi.

Wieczór był okazją do podsumowania realizowanego projektu, ale także do mile spędzonego czasu przed świętami, do integracji. Zarówno rodzice, jak i uczniowie wyrażali pozytywne opinie na temat przeprowadzonych działań profilaktycznych. Uczniowie  włożyli duży wkład w pracę i przygotowanie prezentacji. Uczniowie z zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach, deklarowali wybór zdrowego stylu życia z dala od używek. Cały program został sfinansowany przez GKRPA w Barcinie.

376

374

375

377


"ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"

   29 listopada w Urzędzie Miejskim wice burmistrz pan Sławomir Różańki wręczył między innymi nagrodę uczennicy klasy V – Julii Gajb.

   W kategorii gimnazjum nagrodę została przyznana Jagodzie Świątkowskiej, która nie była obecna na uroczystości.

 

378


SOCJOTERAPIA I-III SP

     Zajęcia trwały przez trzy miesiące.  Brało w nich udział 10 uczniów. Zajęcia były finansowane przez Gminę Barcin( GKRPA). Dzieci uczyły się samokontroli w posługiwaniu się umiejętnościami, zostały wdrażane do kształtowania pozytywnych postaw. W trakcie zajęć miały możliwość odreagowania napięć emocjonalnych, a organizowane sytuacje społeczne  doświadczały uczestnikom doświadczeń korekcyjnych. Dzieci nauczyły się budować pozytywny klimat w grupie, rozpoznawać uczucia i umiejętnie je wyrażać. Poprzez ćwiczenia pozytywnych zachowań radzenia sobie w szkole i w domu, stały się bardziej otwarte i spokojniejsze. Nauczyły się także przekazywać pozytywne informacje o sobie.  Zajęcia zabawowe pomagały odreagować napięcia oraz pozbyć się negatywnych emocji.  Zajęcia na basenie pozwoliły dzieciom zrelaksować się i przeżyć przygodę- sam wyjazd, pobyt na basenie dla niektórych z nich był właśnie przygodą. Poznały sposoby jak bezpiecznie korzystać z zabaw w wodzie. Wyjazd do Biskupina przybliżył im historię początków państwa polskiego- był zatem żywą lekcją historii, którą zapamiętają na pewno na długo. Podczas spotkań dzieci otrzymywały podwieczorki, otrzymywały pomoc w odrabianiu zadań domowych, miały spotkania indywidualne.

 

383

SOCJOTERAPIA KL. IV-VI

    Od września do 29 listopada 10 uczniów z klas IV-VI uczestniczyło w zajęciach, które odbywały się 1 raz w tygodniu. W czasie zajęć grupa odrabiała lekcje, korzystała z dożywiania, brała udział w realizacji kolejnej tematyki, dobrze się bawiła. Grupa uczyła się rozpoznawania uczuć i  ich nazywania, poznawała sposoby  odmawiania, ćwiczyła aktywne słuchanie, a  co najważniejsze co to jest alkoholizm, jak  wpływa na całą rodzinę. W trakcie zajęć grupa chętnie przygotowała krótką inscenizację dla młodszych kolegów „ Żyjmy w zgodzie”, którą pokazała im w dniu 19.11.2012 r. W ramach zajęć grupa była na Festynie Archeologicznym w Biskupinie w dniu 18.09.2012 r., a także korzystała z uroków basenu w Barcinie. Wszystkie spotkania , wyjazdy, dożywianie finansowała GKRPA w Barcinie.

 

380

379

381

 


Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl