TRZECI ELEMENTARZ, CZYLI PROGRAM SIEDMIU KROKÓW


Trzeci Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków jest uzupełnioną i poprawioną wersją programu Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków. W skład programu wchodzą zajęcia dla młodzieży (start + siedem kroków), spotkania z rodzicami (od 1 do 3).

Historia programu. W 1993 roku w oparciu o książkę dwóch amerykańskich pedagogów A. Borosa i P. Callahana pt. „Co należy wiedzieć o alkoholu i innych środkach odurzających” powstał program profilaktyczny, który zrealizowano (...) w drugiej połowie 1993 roku. Objęto nim prawie 2.500 klas w całej Polsce. W zajęciach wzięło udział prawie 100.000 młodzieży, rodziców, nauczycieli.

W 1994 roku (...) zespół pracowników i współpracowników Agencji pod kierunkiem dr Jerzego Mellibrudy opracował nową, oryginalną technologię programu profilaktycznego dla młodzieży, nauczycieli i rodziców - pod nazwą „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków". Program ten zawierał zbiór scenariuszy do zajęć z młodzieżą (16 godzin lekcyjnych) oraz do specjalnego spotkania z rodzicami pt. „Jak pomóc dziecku nie pić". Koncentrował się przede wszystkim wokół alkoholu, najpopularniejszej i wywołującej najwięcej szkód substancji psychoaktywnej dostępnej w naszym kraju.

Podstawową zasadą, jaką przyjęli autorzy programu jest sprzeciw dla zażywania jakichkolwiek substancji uzależniających przez niepełnoletnią młodzież, zarówno alkoholu, tytoniu jak i wszystkich rodzajów narkotyków. Przyjęcie takiej reguły było ważne przede wszystkim dlatego, iż coraz częściej polscy rodzice w poczuciu własnej bezradności, wobec powszechności zjawiska picia alkoholu przez młodzież skłonni są akceptować picie piwa i innych niskoprocentowych alkoholi przez swoje nieletnie dzieci.

Trzeci Elementarz jest programem edukacyjnym, którego celem jest takie "wyposażenie" młodych ludzi, aby w "momencie krytycznym" umieli podjąć mądrą decyzję, tzn. że nie sięgają po używkę.

Program w znacznej części opiera się na aktywnych i twórczych metodach pracy - „burzy mózgów", psychodram i scenek odgrywanych w klasie oraz mini wykładach prowadzonych przez nauczyciela. Znaczna część zajęć prowadzona jest w małych grupach. Wypowiedzi uczniów w trakcie dyskusji nie podlegają ocenie, a wykorzystywanie prac pisemnych oparte jest na zasadzie pełnej anonimowości.

Poszczególne zajęcia programu dotyczą następujących tematów:

  • Start - projekcja filmu „Ucieczka w niewolę” zrealizowanego podczas festiwalu muzyki rockowej w Jarocinie w 1994 r. lub materiału filmowego z kampanii profilaktyczno-edukacyjnej "Alkohol Kradnie Wolność"
  • Krok pierwszy - Poszukiwanie szczęścia,
  • Krok drugi -Chemiczna pułapka,
  • Krok trzeci -Używanie i nadużywanie,
  • Krok czwarty - Uzależnienie jest śmiertelną chorobą - projekcja filmu fabularnego prod. USA pt. „Rozdarte dusze” ("Shattered Spirits"),
  • Krok piąty -Alkohol i nasze uczucia,
  • Krok szósty - Sztuka odmawiania,
  • Krok siódmy - Zdrowe i dobre życie.(...)
     
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl