Plan lekcji  /  Klasa 2B  / 

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

religia

sala:43

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

2

w-f  sala

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

w-f  sala

3

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

Informatyka

sala: 38

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

4

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

religia

sala:43

język obcy

sala:43

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

5

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

w-f  sala

edukacja wczesnoszkolna

sala:43

Gimnastyka korekcyjna
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl