Archiwum  /  2014/2015  / 

AKTUALNOŚCI

CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI

   Uczniowie klasy II A realizowali program„Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!”. Organizatorem programu jest Fundacja „ Aby Żyć” we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy.

W ramach programu uczniowie zapoznali się z zasadami profilaktyki chorób odkleszczowych, zdobyli wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki, poznali sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi oraz zaznajomili się ze sposobami zapobiegania i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami. Zajęcia popularyzujące program prowadzone były od marca do maja w ramach zajęć z zakresu edukacji  przyrodniczej. Kordynatorem programu była p. Tamara Dolata – wychowawczyni klasy II A.


The Pearl of Africa

Dzień, 9 kwietnia 2015 r., był pełen wrażeń dla uczniów naszej szkoły. Powodem tego okazała się wizyta gościa z Ugandy, który poprowadził zajęcia z języka angielskiego.

Pan Emmason Kalangi w prezentacji ”The Pearl of Africa” („Perła Afryki”) przedstawił ciekawe informacje na temat swojego kraju, położonego we wschodniej Afryce nad Jeziorem Wiktorii. Uczniowie dowiedzieli się, że stolicą Ugandy jest nowoczesne i tętniące życiem miasto Kampala. W stolicy, na wzgórzu Kasubi, znajduje się święte miejsce dla ludu Ugandy – groby królów Bugandy (The Tombs of Buganda Kings).

W Ugandzie, która jest krajem głównie rolniczym, występują dwie pory roku: sucha i deszczowa. Na południu tego kraju podstawowym posiłkiem są małe zielone banany zwane matoke, zjadanena surowo lub smażone.

Uganda to kraj gór, jezior, rzek i wodospadów, bardzo atrakcyjny turystycznie. Na jego terenie znajdują się liczne parki narodowe. Kraj ten jest jednym z trzech na świecie, gdzie w środowisku naturalnym zachowały się goryle górskie (mountain gorillas). U źródeł Nilu znajdują się przepiękne rafy koralowe.

Pan Emmason przedstawił też i opisał flagę swojego ojczystego kraju. Flaga Ugandy oparta jest na czarno-żółto-czerwonych barwach:

 1. kolor czarny symbolizuje naród Afryki (African peoples),
 2. żółty symbolizuje promienie słoneczne (Africa’s sunshine),
 3. czerwony wyraża braterstwo (African brotherhood).

Pośrodku flagi, w okręgu znajduje się wyobrażenie ptaka. Jest to koronnik szary (a crested crane) – gatunek ptaka z rodziny żurawi, wybrany jako symbol Ugandy. Ptak ten obdarzany jest szacunkiem ze względu na swą dostojność i szlachetność. Znajduje się on również w herbie Ugandy.

849

850

 

 

TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO

    Uczniowie klas IV-VI  20 marca powitali wiosnę na wesoło.Odbył się konkurs wzorowany na telewizyjnym programie "Twoja twarz brzmi znajomo".Impreza została przygotowana przez Samorząd Uczniowski IV-VIwraz z opiekunem p. L.Wojciechowską.

I miejsce-Jakub Wojtacki(Conchita Wurst)

II miejsce -Maksymilian Grządziela(Lady Gaga)

III miejsce -Amadeusz Kwiatkowski(Justin Bieber)

Konkurs poprowadziły uczennice klasy VIa Agata Salamon i Agata Popielińska.Uczestnicy zaprezentowali swoje wokalne i aktorskie zdolności. Kolejny raz pokazali, że mają wiele talentów!!!

 836 837 838 839 841  

842

 

 


PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY!!!

   W piątek 20 marca 2015r. uczniowie klas I-III SP w Piechcinie powitali wiosnę. Najpierw obejrzeli przedstawienie pt. „Sąd nad Marzanną” przygotowany przez uczniów klasy IIIb wraz z panią J. Michalak, a następnie wzięli udział w turnieju przyrodniczym. Uczniowie zaprezentowali modę wiosenną, a reprezentanci klas malowali Panią Wiosnę.

Na zakończenie uczniowie przeszli barwnym korowodem ulicami osiedla by udać się do OSP Piechcin, gdzie Marzanna pod czujnym okiem strażaków została spalona.

835

834 833 832 831

 

830

 828 829
 

 Zespół Nauczycieli Nauczania Indywidualnego

przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie dnia

12 lutego 2015 roku gościł dzieci niepełnosprawne , ich rodziców, opiekunów, rodzeństwo i nauczycieli na „Gminnym Balu Karnawałowym”.

Przygotowano moc atrakcji, min. skręcanie zwierzaków z balonów, pokaz dużych i małych baniek, piniaty, malowanie twarzy, interesujące konkursy, zabawy i pląsy. Bal poprowadzili  profesjonalni animatorzy z „ Wesolandii”, którzy wprowadzili przemiłą i ciekawą atmosferę, przez to  zagwarantowali  wspaniałą zabawę dla wszystkich.

Cukiernia „ Marta” zafundowała pączki i faworki. Dzięki temu spotkanie odbyło się przy miłym poczęstunku.

Dużą pomoc finansową w organizowaniu balu uzyskano od Pana Burmistrza oraz firmy Pol Bud z Łącka.

809816 811  
812813 814  
 815    

 COACHING I TUTORING – W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie w roku szkolnym 2014/2015 realizowany jest projekt edukacyjny pod nazwą ”Coaching i Tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Patronat nad projektem sprawuje Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Departamentu Edukacji i Sportu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli języków obcych z województwa kujawsko – pomorskiego. W ramach tego projektu 250 nauczycieli bierze udział w różnorodnych formach doskonalących warsztat pracy nauczyciela z zakresu języków obcych. Projekt zakłada podniesienie kompetencji dydaktycznych w zakresie metodyki nauczania języków obcych oraz zwiększenie umiejętności pedagogicznych pozwalających na skuteczne diagnozowanie specyficznych potrzeb edukacyjnych ucznia i wdrożenie skutecznych działań wychowawczych.

W ramach tutoringu w naszej szkole udzielono wsparcia indywidualnego pięciorgu uczniom. Są to Jagoda Pawlak (5a),Jagoda Jabłońska (5a), Jakub Budzewicz (5a), JuliaOrłowska(6b) i Kacper Buzalski (6b). Dla każdego ucznia wypracowano w oparciu o diagnozę jego potrzeb rozwojowych Indywidualny Plan Rozwoju. Każdy uczeń otrzymał 2 godz. wsparcia indywidualnego. Oprócz tego uczniowie ci uczestniczą w spotkaniach grupowych, w czasie których tworzą w języku angielskim, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, prezentacje multimedialne w programie PowerPoint:

Jagoda Pawlak – ”I Enjoy Cooking”,

Jagoda Jabłońska – “At the Hairdresser’s”,

Jakub Budzewicz – “To Be in the Police Force”,

Julia Orłowska – “I Would Like to Be a Beautician”,

Kacper Buzalski – ”I Love Football”.

Poza tym, w drugim tygodniu ferii zimowych, również w ramach projektu, zorganizowano dla uczniów klas IV-V zajęcia z języka angielskiego w ramach autorskiego programu nauczania pod nazwą „Rozwiń swój potencjał, czyli jak wykorzystać inteligencjewielorakie na zajęciach języka angielskiego”. W ciągu dwunastu godzin uczniowie uczyli się języka angielskiego poprzez gry i zabawy, poznawali fakty dotyczące krajów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W zajęciach uczestniczyli: Wiktoria Czułkowska (4a),Ala Kędra (4b), Bartek Marciniak (4b), Agata Gąsior (5a), Wiktor Piekarski (5a),Jagoda Jabłońska (5a), Kuba Budzewicz (5a). Zajęcia upłynęły w przyjaznej i twórczej atmosferze.

Projekt realizuje nauczycielka j. angielskiego, p. M. Bortko.  

817818 820  826  821
 822823  824  827  825

755

Składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie w organizacjęi wszelką pomoc udzieloną podczas

23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 w Piechcinie

 • Wolontariuszom i ich opiekunom ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z Piechcina, za przeprowadzenie zbiórki pieniężnej.
 •  Darczyńcom, dzięki którym odbyły się „ŚWIATEŁKO DO NIEBA”, licytacja, kiermasz i zbiórka pieniężna na cele WOŚP: zakładowi ”TRZUSKAWICA” – BIELAWY, firmie SPRINT-TRANS, właścicielom restauracji „GWAREK”, właścicielom firmy MATBUD ze Złotowa, panu Piechockiemu – właścicielowi firmy transportowej, panu Józefowiczowi z firmy AGRO-TRANS, właścicielom zakładu bednarskiego „BEKA”, pani Radzikowskiej  - FITNESS CLUB dla kobiet w Barcinie, pani Sosnowskiej – STREFA URODY: Barcin, Ewelinie Urbańskiej – AVON, Zespołowi Szkół Niepublicznych w Piechcinie, Środowiskowemu Domowi Samopomocy z Barcina, panu Piotrowi Romanowi, cementowni Kujawy LAFARGE, klubom seniora z Piechcina, właścicielom sklepu MARJOLA z Barcina, Gminnej Spółdzielni z Barcina, pani Annie Wiśna z Markowic,  Renacie Smutek i Magdzie Kwaśniewskiej – prowadzącym licytacje, Magdzie Mikule-Szweda – prowadzącej koncert, nauczycielom z Zespołu Publicznych Szkół nr  i Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie, którzy z wielkim zaangażowaniem liczyli pieniądze, prowadzili LOTERIĘ, obsługiwali BUFET, zajmowali się nagłośnieniem w czasie koncertu, opiekowali się PLACEM ZABAW, pani Świtek i jej pomocnikom za przygotowanie dekoracji na hali, paniom z obsługi za pilnowanie porządku i czystości, panom: za cierpliwość, bycie w pogotowiu cały dzień oraz za to, że mogłam na nich liczyć.
 •  Wszystkim mieszkańcom Piechcina oraz gościom, którzy okazali serce i poparli szczytne cele tegorocznego finału Orkiestry poprzez udział w licytacjach i zbiórkach pieniężnych.
 • Dyrekcji i pracownikom Zespołu Publicznych Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie
 •  Pracownikom i dyrekcji przedszkola, pracownikom świetlicy środowiskowej w Piechcinie, zaangażowanym w pracę sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 •  Wykonawcom koncertu, a także wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie artystów scenicznych: zespołowi harcerskiemu „ISKIERKI” i ich opiekunce Tamarze Dolata, Nicole Jarzynowskiej i panu Marcinowi Niesynowi, piechcińskim laureatom konkursu wokalnego „MIKOŁAJKOWE DEBIUTY”, grupie tanecznej „SŁONECZNI” z domu dziecka SŁONECZNA PRZYSTAŃ w Kołdrąbiu, chłopakom z zespołu MUSIEL, Zuzi Zielińskiej ze Żnina i jej mamie,  podopiecznym i ich opiekunom ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie, członkom zespołu CYNAMONY z Bydgoszczy, zespołowi CRASH TEST, uroczym tancerkom z grupy MANGO działającej w świetlicy środowiskowej w Piechcinie, chłopakom z formacji „BIG JUMP”.
 • Ochotniczej Straży Pożarnej z Piechcina, za pomoc, zaangażowanie, czujność  przed, w czasie trwania koncertu i po oraz za zabezpieczenie i przeprowadzenie pokazu fajerwerków „ŚWIATEŁKO DO NIEBA”..
 • Przedsiębiorcom lokalnym – pani Grzeszak,  właścicielce sklepu w Piechcinie - za przekazanie poczęstunku dla wolontariuszy WOŚP.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wsparcia 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piechcinie

Szef Sztabu E. Kubiak-Gaszyk

Po ostatecznym przeliczeniu zebraliśmy 9300zł

767 768 769 770 771 772

 

773 774 775 776 777 778
779 780 781 782 783 784

 

786 787

788


GMINNY GRANT OŚWIATOWY

„PRZEZ DOŚWIADCZENIE PO ZROZUMIENIE”

             Od września w naszej szkole realizowany jest grant oświatowy skierowany do dzieci sześcio i siedmioletnich z klasy I b. Są to zajęcia o charakterze stymulacyjno-adaptacyjnym. Ze względu na  obniżenie wieku do obowiązku szkolnego przygotowano wsparcie dla uczniów w formie dodatkowych zajęć. Zgodnie z tytułem projektu, pragniemy dzieciom przybliżyć wiedzę poprzez doświadczanie wielu zjawisk, zdarzeń, zabaw wszystkimi zmysłami. Oferta zajęć jest bardzo bogata. Odbywają się zajęcia muzyczne, rytmiczne, plastyczne, ruchowe oraz  warsztaty ze specjalistam ii wyjazdy.

Dotychczas odbyły się:

- kreatywne zabawy plastyczne,

- zabawy badawcze-eksperymenty,

- zajęcia ruchowe z chustą animacyjną,

- zajęcia stymulacji polisensorycznej- zagadki zmysłowe,

- warsztaty „ Czerpania papieru”,

- wyjazd do Centrum Nowoczesności „ Młyn Wiedzy” w  Toruniu.

W najbliższym czasie dzieci wezmą udział również w zajęciach muzycznych ze specjalistą metody Betti Strauss.

Projekt realizują: pedagog szkolny- Maria Kowalska Bembenek, logopeda- Joanna Garwol.

 

714

716

713718 708719 710
722 712 715 717
       
709 721 722  

 


URODZINY WERONIKI

   9 grudnia 2014r. Weronika Kołodziejska z Tuczna obchodziła 7 urodziny. Z tej okazji dziewczynka została zaproszona do naszej szkoły, gdzie czekał na Nią wspaniały tort urodzinowy oraz prezenty przygotowane przez uczniów klas IV, V, i VI szkoły podstawowej. Weronika była zachwycona urodzinami połączonymi z zabawą andrzejkową. W imieniu jubilatki wsystkim organizatorom serdecznie dziękujemy.

697 698 699

700

701 702

 

703 704 705

707

706

 


ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

   25 listopada na jednej z lekcji uczniowie klas I-III uczestniczyli we wspólnym spotkaniu z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Każde dziecko przybyło  w tym dniu do szkoły ze swoimi ulubionym misiem. Wszyscy nauczyli się piosenki, która towarzyszyła przez cały czas spotkania oraz brali udział w mini- konkursie. W nagrodę za udzielenie prawidłowej odpowiedzi można było poczęstować się żelkiem oczywiście w kształcie misia. Organizatorem spotkania byli uczniowie klasy III b.

686 687  

SUKCESY

SUKCESY UCZNIÓW KLAS I-III

Gminny Konkurs Matematyczny kl.II. II miejsce- Kąkol Jakub kl.IIa, wyróżnienie- Brawczyński Wiktor kl. IIa

Gminny Konkurs Pięknego czytania kl.II. III miejsce- Smyk Martyna kl.IIa

Gminny Konkurs Ortograficzny kl.II. II miejsce- Martin Barbara kl.IIa

Gminny Konkurs Gramatyczny kl.III. Wyróżnienia: Chlebowska Natalia- kl.IIIa, Skoczyńska Wiktoria kl.IIIb

Gminny Konkurs Ortograficzny kl.III. I miejsce- Skoczyńska Wiktoria kl.IIIb, III miejsce- Woźniak Robert kl.IIIb, wyróżnienie- Chlebowska Natalia- kl.IIIa

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu "Olimpusek" (sesja wiosenna). Nitz Weronika- kl.IIa, Woźniak Robert kl.IIIb

GRATULUJEMY!!!


XIV GMINNY  KONKURS  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

 W tym roku szkolnym Gimnazjum nr 2 w Piechcinie było organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego.  Celem konkursu, który odbył się 7 maja 2015 r., jest:

 1.  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań językowych uczniów z terenu gminy Barcin,
 2. wzbogacanie wiedzy o kulturze, geografii, historii i życiu codziennym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki,
 3. kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i poszanowania dla kultur i tradycji innych narodów.

Do konkursu przystąpiło  w sumie 20 uczniów  z Gimnazjum nr 1 w Barcinie i z Gimnazjum nr 2 w Piechcinie.  Uczestnicy konkursu zmagali się z  zadaniami, które obejmowały zagadnienia  leksykalno-gramatyczne,  czytanie  ze zrozumieniem oraz sprawdzały elementarną wiedzę  z zakresu realioznawstwa brytyjskiego i amerykańskiego. Konkurs miał formę pisemną i trwał 60 minut. Uczennica naszej szkoły, Zuzanna Kopczyńska z klasy IIIB,zajęła w tym konkursie III miejsce.

 Gratulujemy !

Koordynatorem konkursu była nauczycielka j. angielskiego, p. Marta Bortko.

 873  874 875 876  

877

 


KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ

Dnia 12.05.2015 r. w naszej szkole odbył się III Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej "ŚPIEWAMY DLA CIEBIE ŚW. JANIE PAWLE II". W kategorii I- III pierwsze miejsce zajął zespół w składzie: Agata Muranty, Zuzanna Zelek, Dominik Wojciechowski. Natomiast w kategorii Gimnazjum  - II miejsce zajęła Daria Kuflewicz, a  I miejsce wyśpiewał duet: Weronika Wójcik i Marta Jakubowska. 

                                                                                                      Gratulujemy!

872

871 870

 


 AWANS 2015

   Mamy kolejny sukces!!! Zuzanna Zelek oraz Weronika Wójcik i Marta Jakubowska zostały laureatkami 21 Finału Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki "Awans2015" 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!


POMYSŁOWY GIMNAZJALISTA

   10 marca 2015 r. trzy drużyny z naszej szkoły brały udział w I Powiatowym Konkursie Kreatywności POMYSŁOWY GIMNAZJALISTA, który został zorganizowany wGimnazjum w Barcinie. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część polegała na rozwiązaniu krzyżówki, przygotowanej wcześniej przez drużynę przeciwników. Pytania dotyczyły takich dziedzin jak: fizyka, technika, informatyka, matematyka. W drugim etapie uczniowie musieli stworzyć gimnazjalistę –twór, który miał się poruszać i porozumiewać z publicznością. Do wykonania tego zadania grupy otrzymały rekwizyty przygotowane przez organizatorów. Następnie drużyny prezentowały efekty swojej pracy. Jury złożone z przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów wyłoniło zwycięzców. Dwa pierwsze miejsca zajęły drużyny z naszej szkoły:I miejsce - grupa w składzie: Marcelina Michalak, Weronika Szykanowska, Zuzanna Kopczyńska ; II miejsce – Daria Broda, Weronika Wójcik, Wiktor Maciejewski. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

 

862 863 864 865

 

867 868

869

866

 


KOLEJNY SUKCES

17 kwietnia 2015 r. w I LO im. Braci Śniadeckich w Żninie miało miejsce podsumowanie dwóch konkursów skierowanych do gimnazjalistów z powiatu żnińskiego: VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w języku angielskim oraz niemieckim i Powiatowego Konkursu Plastycznego. Konkurs plastyczny miał na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych, zainteresowanie elementami wiedzy o kulturze krajów anglo- i niemieckojęzycznych oraz wzbudzanie zainteresowania językiem obcym. Uczniowie mieli wykonać plakat, który powinien ilustrować wybrany zwrot idiomatyczny w języku angielskim lub niemieckim. Oceniano zgodność z tematyką, pomysłowość, estetykę i poprawność. Prace mogły być wykonane dowolną techniką.

Pięć uczennic z naszego gimnazjum przystąpiło do tego konkursu: Eliza Mikołajczak (2a), Daria Broda (2a), Joanna Pawlak (2a), Zuzanna Kopczyńska (3b) i Natalia Buczkowska (3b). Dziewczyny przygotowały naprawdę fajne prace i komisja konkursowa nagrodziła trzy z nich. Praca Elizy Mikołajczak zajęła II miejsce, praca Darii Broda uzyskała III miejsce, a Zuzia Kopczyńska za swoją pracę (grafika komputerowa) uzyskała wyróżnienie.  Gratulacje !!!

 

856 857 858 859 860

861

 


 GALA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

15 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla Gimnazjów. Zaszczytny tytuł laureata uzyskało dwoje uczniów naszego gimnazjum: Zuzanna Kopczyńska (3b) z języka angielskiego (opiekun: p. M. Bortko) i Kamil Kalka (2a) z geografii (opiekun: p. B. Mróz-Lampka).

Zuzia i Kamil otrzymali pamiątkowe statuetki oraz zaświadczenia uprawniające:

a)      Zuzię – do zwolnienia z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego (język obcy nowożytny),

b)      Kamila – do zwolnienia z drugiej części egzaminu gimnazjalnego (przedmioty przyrodnicze).

Galę uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy.

855

854 853 852 851

 


LIGA ZADANIOWA

W konkursie matematycznym „Liga Zadaniowa” do etapu rejonowego zakwalifikowały się uczennice: z klasy Ia – Marta Jakubowska i Julia Krajewska, a z klasy IIa: Daria Broda i Weronika Wójcik


OLIMPUS

W ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej OLIMPUS z matematyki – sesja jesienna   naszej szkoły udział wzięło 13 uczniów w tym  7 osób z gimnazjum – wszystkie osoby otrzymały  dyplomy uznania.


KONKUR O AIDS

 W  szkolnym  konkursie wiedzy o AIDS – I miejsce zajęła uczennica klasy IIa Daria Broda, II miejsce Kamil Kalka, III miejsce Wiktor Maciejewski


HISTORYCZNE GRY ULICZNE

W Gminnym Konkursie „Historyczne gry uliczne” uczniowie klasy IIa (Daria Broda, Weronika Wójcik, Wiktor Maciejewski z klasy IIa) zajęli II miejsce.


KONKURS INFORMATYCZNY "BÓBR"

W konkursie  informatycznym „Bóbr” – Weronika Wójcik uzyskała najlepszy wynik w szkole.


KONKURS GWARY PAŁUCKIEJ

W Powiatowym Konkursie Gwary Pałuckie jwyróżnienie zdobyli uczniowie kl. III B - Jagoda  Orzechowska i Mateusz Mikulski za prezentację bajki "Czerwony Kapturek po pałucku". Nicola   Jarzynowska zdobyła III miejsce za wiersz „Jo to mam szplina na punkcie Żnina”, który  recytowała przy akompaniamencie Wiktorii Smyk.


KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Wielkim osiągnięciem było zakwalifikowanie się wielu uczniów do etapu rejonowego konkursów przedmiotowych

1. Geografia – Daria Broda(IIa), Kamil Kalka(IIa), Bartłomiej Świtek(IIIB)

2. J. angielski – Zuzanna Kopczyńska (IIIB)

3. J. francuski – Weronika Szykanowska (IIIb), Smyk Wiktoria (IIIa)

4. Historia – Kamil Kalka

5. Matematyka – Daria Broda (IIa)

Uczniowie – laureaci konkursów przedmiotowych

·       Język angielski – Zuzanna Kopczyńska

·       Geografia – Kamil Kalka


KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYOORIALNYM 2015

    We wtorek 3 marca br. komisja konkursowa w składzie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Barcinie Teresa Wilk, Skarbnik Gminy Bernadeta Chojnacka i inspektor ds. oświaty i kultury Agnieszka Antczak przeprowadziła gminny etap konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”, którego celem było przybliżenie uczniom zasad funkcjonowania samorządów lokalnych oraz pogłębienie i utrwalenie wiedzy o własnym regionie, jego kulturze, historii i geografii. W konkursie wzięli udział

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl