105                                  „Przyjaciele Zippiego”

Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” w tym roku szkolnym prowadzony jest od września do końca marca w klasach IA, IB, IIA szkoły podstawowej.

Zajęcia prowadzi mgr Liliana Wojciechowska
Realizacja programu została  dofinansowana ze środków budżetu Gminy Barcin.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROGRAMU "PRZYJACIELE ZIPPIEGO" WRAZ Z TEMATYKĄ ZAJĘĆ.

 

BLOK TEMATYCZNY WRAZ  Z  TEMATYKĄ POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

 

 

KLASA IA

 Czwartek

11.50

 

 

KLASA IB

Poniedziałek

12.45

 

 

KLASA II A

Wtorek

11.50

Część I - Uczucia

Uczucie smutku-uczucie radości

WRZESIEŃ 2014

WRZESIEŃ 2014

WRZESIEŃ 2014

Uczucie złości i rozdrażnienia

WRZESIEŃ 2014

WRZESIEŃ 2014

WRZESIEŃ 2014

Uczucie zazdrości

WRZESIEŃ 2014

WRZESIEŃ 2014

WRZESIEŃ 2014

Uczucie zdenerwowania

WRZESIEŃ 2014

WRZESIEŃ 2014

WRZESIEŃ 2014

Część II - Komunikacja

Doskonalenie komunikacji

PAŹDZIERNIK 2014

PAŹDZIERNIK 2014

PAŹDZIERNIK 2014

Słuchanie

PAŹDZIERNIK 2014

PAŹDZIERNIK 2014

PAŹDZIERNIK 2014

Kto może nam pomóc

PAŹDZIERNIK 2014

PAŹDZIERNIK 2014

PAŹDZIERNIK 2014

Mówienie tego, co chce się powiedzieć

PAŹDZIERNIK 2014

PAŹDZIERNIK 2014

PAŹDZIERNIK 2014

Część III - Nawiązywanie i zrywanie więzi

Jak utrzymać przyjaźń

LISTOPAD 2014

LISTOPAD 2014

LISTOPAD 2014

Doznawanie samotności i odrzucenia

LISTOPAD 2014

LISTOPAD 2014

LISTOPAD 2014

Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem

LISTOPAD 2014

LISTOPAD 2014

LISTOPAD 2014

Jak nawiązywać przyjaźnie

LISTOPAD 2014

LISTOPAD 2014

LISTOPAD 2014

Część IV - Rozwiązywanie konfliktów

Jak rozpoznać dobre rozwiązania

GRUDZIEŃ 2014

GRUDZIEŃ 2014

GRUDZIEŃ 2014

Krzywdzenie

GRUDZIEŃ 2014

GRUDZIEŃ 2014

GRUDZIEŃ 2014

Rozwiązywanie problemów

GRUDZIEŃ 2014

GRUDZIEŃ 2014

GRUDZIEŃ 2014

Pomaganie innym w rozwiązywaniu  konfliktów

STYCZEŃ 2015

STYCZEŃ 2015

STYCZEŃ 2015

Część V -Przeżywanie zmiany i straty

Zmiany i strata są elementami życia

STYCZEŃ 2015

STYCZEŃ 2015

STYCZEŃ 2015

Radzenie sobie po śmierci kogoś bliskiego

LUTY 2015

LUTY 2015

LUTY 2015

Wizyta na cmentarzu

LUTY 2015

LUTY 2015

LUTY 2015

Nauka płynąca z sytuacji i zmiany

LUTY 2015

LUTY 2015

LUTY 2015

Część VI - Dajemy sobie radę

Różne sposoby radzenia sobie

LUTY 2015

LUTY 2015

LUTY 2015

Jak pomagać innym

MARZEC 2015

MARZEC 2015

MARZEC 2015

Przyzwyczajenie się do nowych sytuacji

MARZEC 2015

MARZEC 2015

MARZEC 2015

Wspólne świętowanie

MARZEC 2015

MARZEC 2015

MARZEC 2015

 

 Międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Podstawowe założenie, jaki przyświeca programowi Przyjaciele Zippiego jest bardzo proste - jeśli małe dzieci będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości, powinny lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Program został stworzony specjalnie dla dzieci 6-9 letnich o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak określać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również dzieci do pomagania innym ludziom w ich problemach.

Jedną z ważnych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny, w rzeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom. Zamiast zajmować się problemami osobistymi, promuje zdrowie emocjonalne.

Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co robić, ani nie mówi: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęca dzieci do analizowania i zastanawiania się nad sobą.

Program nie koncentruje się wyłącznie na pomaganiu dzieciom jak radzić sobie z ich problemami, ale pokazuje, jak ważne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy odczuwają smutek lub złość. Program afirmuje dziecięce zdolności zarówno w zakresie udzielania pomocy, jak i korzystania z udzielanego wsparcia.

Program składa się z sześciu części:

1. Uczucia
Dzieci omawiają uczucia - smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

 2. Komunikacja
W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci wysłuchiwać innych. Uczy ich jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.

3. Nawiązywanie i zrywanie więzi
Dzieci uczą się o przyjaźni - jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

4. Rozwiązywanie konfliktów
Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności. Ta część w szczególności, dotyczy problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego.

5. Przeżywanie zmiany i straty
Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wyda się to zaskakujące, ale jest ono często określane jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.

6. Dajemy sobie radę
Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.

Każda część zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, dramy, zabawy integracyjne.

 

792 793 794 795 796 797

 

798 799 800 801

802

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

Program "Przyjaciel Zippiego" realizowany jest w naszej szkole.Składa się z 24 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu. Prowadzi je pedagog- socjoterapeuta mgr Liliana Wojciechowska, która wcześniej wzięła udział w specjalnym przeszkoleniu.
 

BLOKI TEMATYCZNE:

I. UCZUCIA
Spotkanie 1: Uczucie smutku – uczucie szczęścia.
Spotkanie 2 : Uczucie złości i rozdrażnienia.
Spotkanie 3: Uczucie zazdrości.
Spotkanie 4: Uczucie zdenerwowania.

II. KOMUNIKACJA
Spotkanie 1: Doskonalenie komunikacji.
Spotkanie 2 : Słuchanie.
Spotkanie 3: Kto może nam pomóc.
Spotkanie 4: Mówienie tego, co chce się powiedzieć.

III. NAWIĄZYWANIE I ZRYWANIE WIĘZI
Spotkanie 1: Jak utrzymać przyjaźń.
Spotkanie 2 : Doznawanie samotności i odrzucenia.
Spotkanie 3: Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem.
Spotkanie 4: Jak nawiązywać przyjaźnie.
IV. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Spotkanie 1: Jak rozpoznać dobre rozwiązania.
Spotkanie 2 : Prześladowanie.
Spotkanie 3: Rozwiązywanie problemów.
Spotkanie 4: Pomaganie innym w rozwiązywaniu konfliktów.

V. PRZEŻYWANIE ZMIANY I STRATY
Spotkanie 1: Zmiany i strata są elementami życia.
Spotkanie 2 : Radzenie sobie po śmierci kogoś bliskiego.
Spotkanie 3: Wizyta na cmentarzu.
Spotkanie 4: Nauka płynąca z sytuacji zmiany i straty.

VI. DAJEMY SOBIE RADĘ
Spotkanie 1: Różne sposoby radzenia sobie.
Spotkanie 2 : Jak pomagać innym.
Spotkanie 3: Adaptowanie się do nowych sytuacji.
Spotkanie 4: Wspólne świętowanie.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie
ul. 11 Listopada 5
88-192 Piechcin
telefon: +48 52 383 73 39; fax +48 52 38 37 229
e-mail: sekretariat_zps1@vp.pl